Buurtwerkgroep Bloemenbuurt

De Bloemenbuurt  is door de gemeente aangemerkt als Wijk van de Toekomst. Dat betekent dat we komende jaren aan de slag gaan met het verduurzamen en vergroenen van onze mooie wijk. Dat doen we met elkaar, met (financiële) ondersteuning van de gemeente, ProWonen en lokale en regionale partners.

In de buurt is inmiddels een buurtwerkgroep gestart. Je bent van harte welkom om je daarbij aan te sluiten

Buurtwerkgroep: doe je mee?

Tijdens de startbijeenkomsten heeft een aantal buurtbewoners zich aangemeld om actief mee te denken en te doen in de buurt. Hieruit is de Buurtwerkgroep ontstaan met ongeveer 20 bewoners. Ook jij kunt meedoen! Je kunt meedenken of actief meedoen met de twee werkgroepen: werkgroep Energie of werkgroep Groen. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je er aan wilt besteden. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar bloemenbuurt@bronckhorst.nl of geef je mening op: http://www.op-morgen.nl/praat-mee.

Werkgroep Energie

  • De werkgroep denkt actief met de gemeente mee over de subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen. Ook is er budget beschikbaar voor achterstallig onderhoud, het levensloopbestendig maken van woningen en klimaatmaatregelingen. Binnenkort wordt bekend hoe en waarvoor je de subsidie precies kunt aanvragen.
  • Bij verschillende type woningen in de Bloemenbuurt voert Agem nu een energiescan uit. Deze scans zijn een voorbeeld voor de buurtbewoners, zodat we goed inzicht krijgen in de mogelijkheden.
  • In de zomer organiseren we een energiemarkt, met informatie over energiebesparende maatregelen, leveranciers en de subsidiemogelijkheden.

Werkgroep Groen

Werkgroep groen richt zicht vooral op het groener maken van de Bloemenbuurt en op het verbeteren van de biodiversiteit. We zijn gestart met een actie voor de bij. De buurt heeft een flyer en een zakje bloemzaad (mede mogelijk gemaakt door de Welkoop) ontvangen. De bloemen geven voedsel aan bijen en fleuren ook nog eens je tuin op. Ook gaan we meer nestplaatsen bieden voor de wilde bij door een bijenberg en/of insectenhotels te plaatsen in de wijk.

Hieronder vind je alle verslagen van de buurtwerkgroep:

Verslag Buurtwerkgroep 23 juni 2022

flyer buurtwerkgroep april 2022

terugkoppeling bloemenbuurt 15 maart