Wijk van de toekomst

Samen aan de slag in de Bloemenbuurt: bestaande woningen duurzaam en energiezuinig maken én een klimaatbestendige en groen leefomgeving. Zo wordt de Bloemenbuurt in Zelhem een wijk van de toekomst!

Klaar voor de toekomst

In vier straten in de Bloemenbuurt zijn ProWonen en de gemeente al bezig met het toekomstbestendig maken van woningen en openbare ruimte. (Meer info over de vier straten. )

De gemeente wil hier een vervolg aan geven voor de gehele Bloemenbuurt. En dat doet ze graag samen; met de buurtbewoners, ProWonen en allerlei lokale en regionale partners die kunnen bijdragen aan een duurzame en energiezuinige woningen en een klimaatbestendige en groenere openbare ruimte.

Bijdrage voor huiseigenaren

Ben je eigenaar van een woning in de Bloemenbuurt? Dan kun je een bijdrage in de kosten krijgen voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van jouw woning. Zo hoef je zelf nog maar een klein deel te betalen. Jouw woning kan eenvoudig duurzaam en energieneutraal worden en je bespaart op jouw energiekosten. Je kunt een bijdrage krijgen voor maatregelen als:

  • Het huis klaarmaken om van het aardgas af te gaan.
  • Het huis isoleren.
  • De regenpijp afkoppelen van het riool.
  • Het huis geschikt maken om er ook op oudere leeftijd te kunnen wonen.
  • De wijk beter bestand maken tegen hitte en overstroming.
  • Zorgen voor meer groen en natuur in de wijk.

We doen het samen!

Oktober 2021 startte het project in de Bloemenbuurt met drie startbijeenkomsten met buurtbewoners. We gingen in gesprek en deelden ideeën en wensen om zo samen de juiste dingen te gaan oppakken en aanpakken. We richtten een buurtwerkgroep op. Het plan is om samen met de buurtwerkgroep en met lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete buurtacties te gaan doen en buurtdeals aan te bieden die bijdragen aan duurzame verbeteringen aan het huis, de tuin of de wijk. Buurtdeals zijn concrete acties die in samenwerking tussen inwoners en lokale bedrijven en organisaties worden gemaakt.

Terugkoppeling startbijeenkomsten Bloemenbuurt

Lees ook de andere pagina’s over de Bloemenbuurt

Wadi in Bloemenbuurt
Subsidie woningeigenaren

Buurtwerkgroep