Wijk van de toekomst

Samen aan de slag in de Bloemenbuurt: bestaande woningen duurzaam en energiezuinig maken én een klimaatbestendige en groen leefomgeving. Zo wordt de Bloemenbuurt in Zelhem een wijk van de toekomst!

In vier straten in de Bloemenbuurt zijn ProWonen en de gemeente al bezig met het toekomstbestendig maken van woningen en openbare ruimte. De gemeente wil hier een vervolg aan geven voor de gehele Bloemenbuurt. En dat doet ze graag samen; met de buurtbewoners, ProWonen en allerlei lokale en regionale partners die kunnen bijdragen aan een duurzame en energiezuinige woningen en een klimaatbestendige en groenere openbare ruimte. Meer informatie over het ontwerp van de straten in de Bloemenbuurt vind je hier

Bijdrage voor huiseigenaren

Ben je eigenaar van een woning in de Bloemenbuurt? Dan kun je een bijdrage in de kosten krijgen voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van jouw woning. Zo hoef je zelf nog maar een klein deel te betalen. Jouw woning kan eenvoudig duurzaam en energieneutraal worden en je bespaart op jouw energiekosten. In de zomer van 2022 volgt hier waarschijnlijk meer informatie over. Je kunt een bijdrage krijgen voor maatregelen als:

  • Het huis klaarmaken om van het aardgas af te gaan.
  • Het huis isoleren.
  • De regenpijp afkoppelen van het riool.
  • Het huis geschikt maken om er ook op oudere leeftijd te kunnen wonen.
  • De wijk beter bestand maken tegen hitte en overstroming.
  • Zorgen voor meer groen en natuur in de wijk.

We doen het samen!

Afgelopen oktober startte het project in de Bloemenbuurt met drie startbijeenkomsten met buurtbewoners. We gingen in gesprek en deelden ideeën en wensen om zo samen de juiste dingen te gaan oppakken en aanpakken. We richtten een buurtwerkgroep op. Het plan is om samen met de buurtwerkgroep en met lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties concrete buurtacties te gaan doen en buurtdeals aan te bieden die bijdragen aan duurzame verbeteringen aan het huis, de tuin of de wijk. Buurtdeals zijn concrete acties die in samenwerking tussen inwoners en lokale bedrijven en organisaties worden gemaakt.

Vanuit de buurtwerkgroep zijn weer 2 werkgroepen ontstaan, werkgroep groen en werkgroep energie.

Werkgroep groen focust zicht vooral in het groener maken van de bloemenbuurt en op het verbeteren van de biodiversiteit. Er worden bloemenzaadjes verspreid die geschikt zijn voor wilde bijen en vlinders en er wordt gekeken naar een passende locatie voor een bijenberg. Hier zouden dan vooral wilde bijen gebruik van maken. De wilde bij leeft alleen, dus ze voelen veel minder de behoefte om hun woonplaats te verdedigen. Ook vliegt hij een stuk hoger dus van deze bij zul je geen hinder ondervinden.

Werkgroep energie denkt actief mee denkt actief met de gemeente mee over de subsidieregeling voor het verduurzamen van woningen. Ook is er budget beschikbaar voor achterstallig onderhoud, het levensloopbestendig maken van woningen en klimaatmaatregelingen. Rond de zomer wordt bekend hoe en waarvoor je de subsidie precies kunt aanvragen.

Ook jij kunt meedoen! Je kunt meedenken of actief meedoen met de twee werkgroepen: werkgroep Energie of werkgroep Groen. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je er aan wilt besteden. Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar bloemenbuurt@bronckhorst.nl of ga naar: www.op-morgen.nl/praat-mee.

De opbrengst van de drie startbijeenkomsten vindt u onderaan de pagina.

Opbrengst startbijeenkomsten