Duurzaamheidssubsidie voor woningeigenaren

Woningeigenaren in de Bloemenbuurt Zelhem kunnen nu tot 75% subsidie krijgen als zij in actie komen en een labelsprong maken met hun huis. Dit is mogelijk door een rijkssubsidie die de gemeente voor deze buurt heeft aangevraagd.

Verduurzaam je woning

De subsidie kun je aanvragen voor het verduurzamen van je woning. Denk aan het aanbrengen van isolatie, dubbel glas, warmtepompen en zonnepanelen. Ook het nemen van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrippen, radiatorfolie, LED lampen en energiezuinige apparatuur valt onder de subsidiemogelijkheden. Voorwaarde is wel dat de woning minimaal een label B registratie krijgt of drie labels verbetert.

Naast subsidie voor energiemaatregelen is er een kleinere subsidie beschikbaar voor het levensloopbestendig maken van de woning, voor afkoppeling van regenwater, het verwijderen van asbest van daken en het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Meer info

Meer info over de subsidie vind je op: http://www.bronckhorst.nl/duurzaamheidssubsidie

Wijk van de toekomst

De Bloemenbuurt in Zelhem is voorbeeldbuurt als Wijk van de Toekomst. Gemeente Bronckhorst, woningcorporatie ProWonen, Agem Energieloket werken samen met een enthousiaste buurtwerkgroep toe naar een toekomstbestendige en aardgasvrije buurt.