Hoe ziet Steenderen er over 15 jaar uit? Doe en denk mee!

Wie maakt zich druk over de toekomst, over de plek voor onze kinderen en kleinkinderen en voor de natuur? Wie steekt zijn vrije tijd in het vinden van lokale oplossingen voor het gasvrij maken van ons dorp Steenderen. Zodat we meer grip krijgen op onze energierekening. Wie wil voor dat goede doel wel samenwerken met andere inwoners, organisaties, bedrijven, de gemeente en externe deskundigen. Wie zijn er zo gek om zich te verbinden aan Op Morgen Steenderen? Wij dus!

Dorps Energie Plan

Wij zijn een groepje inwoners van Steenderen die samen werken aan een Dorps Energie Plan. Het begint immers met een plan. Maar daar nemen wij geen genoegen mee: er moet ook tot uitvoering over gegaan worden. Alle Steenderenaren zijn voor de zomer door de gemeente uitgenodigd om te denken en praten over de toekomst van ons energiegebruik in ons dorp.

 

Kernteam

Er zijn veel betrokken inwoners met minstens zoveel ideeën om hier in de buurt alternatieve energie op te wekken en te besparen op verbruik in hun (huur)huis of bedrijf. Daaruit is een kernteam ontstaan. En dat zijn wij! Ieder van ons leidt een werkgroep waarin mooie plannen van alle kanten bekeken worden. De onderwerpen zijn:

  1. Het lokaal opwekken van energie
  2. Energiebesparing met als start een warmtefoto van je huis
  3. Energieopslag in combinatie met deelauto’s

Als kernteam zorgen we voor voortgang en verbinding tussen de werkgroepen en dat van alle goede ideeën een plan wordt gemaakt. Dat bieden we over enkele maanden aan de gemeente aan. Als kernteam vragen we jullie regelmatig of we op de goede weg zijn.

Doe en denk mee!

Wil jij over één van deze onderwerpen meedenken? Je bent van harte welkom! Meld je aan via: Aanmeldformulier meedenken en – doen Dorps Energie Plan Steenderen

Of kijk hier voor meer informatie over de volgende onderwerpen:

Warmtefoto
Dorps Energie Plan
Je eigen woningverbeterplan