Wadi in de Bloemenbuurt

Voor het opvangen van regenwater

Wadi op het voetbalveldje

Het veldje tussen de Toonkweg en de Orchideestraat in de Bloemenbuurt in Zelhem wordt een wadi. Een wadi is een greppel of verlaging in het groen. Bij extreme regenbuien kan regenwater hierin worden opgevangen. Daarna kan het water door infiltratie in de bodem zakken. Het veldje wordt daarom deze maand gedeeltelijk verdiept. Daarna plaatsen we de voetbaldoeltjes terug. Voetballen en spelen blijft gewoon mogelijk, alleen bij extreme buien zal er tijdelijk water in de wadi staan.

Waarom een wadi?

Locatie Wadi Bloemenbuurt

De Bloemenbuurt in Zelhem is een Buurt van de toekomst. Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreme regenbuien én droogte. Bij de herinrichting van de Bloemenbuurt houden we hier natuurlijk rekening mee. Onder het nieuwe straatwerk in de Bloemenbuurt komt een infiltratieriool, om regenwater op te vangen. Het relatief schone regenwater wordt dan niet meer afgevoerd via het riool, maar zakt terug in de bodem. Zo gaan we ook droogte tegen. Bij zeer heftige regenbuien kan het infiltratieriool de hoeveelheid water echter soms niet verwerken. Om overstromingen te voorkomen maken we daarom een overloop naar een zogenaamde wadi. Met een wadi wordt de Bloemenbuurt nog klimaatbestendiger.

Vragen?

Wil je meer weten over wadi’s of andere maatregelen voor het klimaat, kijk dan op http://www.klimaatadaptatienederland.nl. Hier vind je tips over wat je zelf kan doen in eigen tuin, om te helpen jouw omgeving klimaatbestendig te maken. Denk aan het afkoppelen van het regenwater van het dak. Hiervoor is subsidie beschikbaar. De plannen van de Bloemenbuurt vind je op: http://www.bronckhorst.nl/Bloemenbuurt.