Nieuwe variant

30 januari 2023 is een 4de schetssessie gehouden met 19 aanwezigen vanuit o.a. gemeente, omwonenden, Biozon, De Edelingen, ZAMC, Wildbeheereenheid, en  Natuur en Milieu Gelderland.

Variant D

Naast de op de vorige schetssessie gekozen variant A (1,6 hectare) is een nieuwe variant D bekeken: twee kleinere zonnevelden (samen ook 1,6 hectare). Deze variant in de vorm van een Klavertje Vier of de heks Smoks Hanne was onvoldoende beleefbaar. Dat idee is dus vooralsnog af geserveerd.

Variant D is, wanneer nog wat met de beide velden wordt geschoven, waarschijnlijk het gunstigst is qua ‘onzichtbaarheid’ voor omwonenden. Het veld rechts op het plaatje hierboven wordt dan naar links verschoven, weg van de hoge bult en meer achter de bomen. Het veld links op het plaatje wordt meer rechthoekig en komt zo ook wat meer links tegen en achter de bomen te liggen.

De verwachting is dat beide velden dan voor de omwonenden grotendeels uit het zicht liggen, hoewel dat wel sterk zal afhangen van de mate waarin de bomen plus ondergroei gesloten zijn; in de winterperiode zal dat níet het geval zijn. Eelerwoude maakt een nieuwe schets om dit inzichtelijk te maken. Om de mate van zichtbaarheid te testen is het idee geopperd om de contouren een keer in het veld aan te geven met gekleurde linten.

Reactie omwonenden

Omwonenden geven aan dat destijds is toegezegd dat de buurt – na de jarenlange overlast van de vuilnisbelt – met rust gelaten zou worden. Er is nu een landschappelijk mooi gebied voor teruggekomen, dat willen ze zo houden. Ze balen ervan dat er toch steeds weer nieuwe plannen komen, zoals destijds voor een wielerclub (door actie tegengehouden) en onlangs een mountainbikeroute (door de gemeente afgewezen). De omwonenden accepteren inmiddels wel dat er een zonneveld komt, mét daarbij ook een aantal ‘compenserende’ zaken, maar “daar moet het dan ook blij blijven”. De suggestie is uitgesproken om tot een gebiedsovereenkomst te komen, waarin bindende afspraken worden opgenomen.

Samenvattend zijn de plannen nu:

  • maximaal 1,6 hectare zonnepanelen, extra beplanting met struiken en bomen, bloemrijk grasland (zonder Jakobkruiskruid).
  • In de uitvoering hiervan rekening houden met schuilgelegenheid en toegankelijkheid voor klein wild, een patrijzenstrook en het camoufleren (of laten overgroeien) van de hekwerken rond het panelenveld.
  • De Edelingen krijgt een oplaadpunt voor elektrische voertuigen, hun ezelweide zal (gedeeltelijk) verplaatst worden. Voor het (grasland)beheer buiten de ezelweide is het idee geopperd om dat met heideschapen of soy-schapen te doen, in overleg met De Edelingen en wellicht agrarische natuurvereniging Het Onderholt.
  • De uitdrukkelijke wens van omwonenden is: geen intensieve recreatie, geen horeca (behalve ‘een kopje koffie’ voor passanten). Dat gaat samen met de wens van De Edelingen voor een prikkelarme omgeving voor de cliënten.
  • Anderzijds zijn kleine verbeteringen en uitbreidingen volgens sommigen wél wenselijk, zoals een natuurleerpad (graag zónder allerlei bordjes, de jeugd is digitaal!) en goed onderhoud van enkele toeristische elementen. De gemeente voert hierover gesprekken met IVN en Achterhoek Toerisme. Dit ligt gevoelig bij sommige omwonenden, een punt dus om op terug te komen.

Vervolg

Voor het vervolgproces komt nu eerst het projectteam bij elkaar: de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst voor het ‘gemeenschappelijk ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van een Energietuin’. Dat zijn de gemeente Bronckhorst, coöperatie BioZon, Agem Ontwikkeling, De Edelingen, wildbeheereenheid Zelhem-Doetinchem, motorclub ZAMC, de Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milieu Gelderland. We bespreken dan het vervolg, richting realisatie. Daar hoort uiteraard ook terugkoppeling naar de buurt bij met de nieuwe schets van Eelerwoude, wellicht de contouren van de zonnevelden én eens een wandeling rond de hele Langenberg om mogelijke kleine ingrepen (bijv. het weghalen van niet functionele hekwerken) te bespreken.

We mikken in het traject voor de inrichting van de Langenberg op een redelijke consensus, goede afspraken en actieve deelname van de directe én wijde omgeving (waaronder crowdfunding voor de coöperatief aan te leggen zonnepanelen). Maar uiteraard houdt iedereen de vrijheid om zich een eigen oordeel te vormen over het uiteindelijke plan voor de Langenberg.