Alles voor DEP's (dorps energieplannen)

In deze bibliotheek zijn rapporten, documenten en links opgenomen over energie. Ze staan in alfabetische volgorde.

 

De factsheet warmte geeft achtergrondinformatie per warmtebron.

Fact sheet warmte

De regionale energie strategie, kortweg RES, genoemd, is een onderzoek naar het opwekken van duurzame energie in de Achterhoek. Het gaat over zonne-energie, op daken of op land, en over windturbines en het gaat in de op de verdeling tussen deze twee energievormen. Ook de gevolgen van keuzes rond locaties en de energiemix op het bestaande energiedistributienetwerk zijn onderzocht.

Uitgangspunten zijn:

Gemeentelijke en provinciale beleidskaders, kansen en belemmeringen op juridisch en  planologisch vlak, bestaand ruimtegebruik en meningen van inwoners en organisaties.

Regionale Energiestrategie

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland ‘van het aardgas af’ zijn. Dat is de afspraak in het Klimaatakkoord. Voor verwarmen en koelen gebruiken we dan duurzame energie. Ook koken en douchen we niet meer op gas.

Bronckhorst bereidt zich voor op deze omslag. De gemeente komt met een ‘warmtevisie’, een plan om samen met inwoners en organisaties concrete stappen te zetten: Bronckhorst op weg naar aardgasvrij.

Warmtevisie Bronckhorst