4 thema’s van Op Morgen

Op Morgen bundelt onze krachten voor een beter klimaat. Want ons klimaat verandert en daar krijgen we allemaal mee te maken. Alleen samen kunnen we voorkomen dat onze aarde nog verder opwarmt en alleen samen kunnen we de gevolgen aanpakken. Dat gaat over de thema’s biodiversiteit, circulair, klimaatadaptatie en energie. Wat weet jij al van deze vier thema’s af?