Koppel je regenpijp van het riool af!

Hennie Konink is afkoppelcoach in Bronckhorst. De gemeente wil namelijk jaarlijks minimaal 10.000 m² dak afkoppelen van de regenpijp. Dat kan ze niet alleen, daar is de hulp van inwoners bij nodig. Daarom is er per jaar €150.000,- beschikbaar gesteld voor afkoppelsubsidie. Dit is bedoeld om inwoners die (een deel van) hun dak afkoppelen een vergoeding te geven. De subsidie voor daken tot 1000 m² is €10,- per afgekoppelde m².

Inwoners die hun dak afgekoppeld hebben kunnen een aanvraag indienen voor deze subsidie. Hennie Konink legt uit: “Ik controleer al deze aanvragen voor de gemeente Bronckhorst. Ik check of ze volledig en juist zijn ingevuld. En daarna stuur ik het door voor betaling.”

Hulp bij het invullen van de formulieren

Jaarlijks vragen zo’n 50 tot 70 mensen afkoppelsubsidie aan in de gemeente Bronckhorst. “Helaas zijn er soms formulieren niet goed ingevuld. Dan neem ik contact met deze mensen op en help ze om het formulier goed aan te leveren. Zo nodig kom ik ook bij mensen thuis om te zorgen dat de regenpijp op de juiste manier afgekoppeld wordt. Je hoeft geen moeilijk plan te hebben, soms is gewoon de regenpijp afzagen en in de tuin laten lopen voldoende.”

Drukriolering in het buitengebied

Soms is het lastig het aanvraagformulier goed in te vullen. Bijvoorbeeld de vraag of men is aangesloten op drukriolering. De meeste mensen weten niet wat een drukriolering is. Dat is een riolering die alleen is aangelegd in het buitengebied. In de jaren ’90 is het buitengebied hierop aangesloten. De drukriolering is alleen voor de afvoer van vuil water, het regenwater wordt niet in dit riool afgevoerd. Woon je in het buitengebied, dan heb je hoogstwaarschijnlijk drukriolering. Dan is het regenwater al van het riool afgekoppeld en kun je geen subsidie aanvragen.

20 mm op eigen terrein afvoeren

Een andere vraag waar mensen soms over struikelen is, of minimaal 20 mm van het afgekoppelde water op eigen terrein af gevoerd wordt. Dat wil zeggen dat van een dak van 100 m² moet minimaal 2 m³ regenwater op eigen terrein afgevoerd moet worden. Heb je een kleine tuin? Dan kan het handig zijn om een klein overloopgebiedje, een wadi, aan te leggen. Daar stroomt het water in en dat zakt langzaam in de grond.

Afkoppelen belangrijk

Afkoppelen is belangrijk omdat de Achterhoek verdroogt. Het is zaak om het regenwater niet gelijk af te voeren, maar vast te houden. Het is trouwens ook zonde om schoon regenwater naar het riool af te voeren. Vanuit het riool gaat het naar de waterzuivering om gezuiverd te worden, dat is voor regenwater niet nodig. Ons rioolstelstel is ook niet ontworpen voor de afvoer van (grote hoeveelheden) regenwater. Het riool loopt dan overvol. Vervolgens moet het overtollige rioolwater soms in sloten en beken gestort worden. Dat rioolwater is natuurlijk slecht voor de vissen en het andere slootleven. En ten slotte wil je voorkomen dat het riool overstroomt in de huizen van mensen. Kortom, zaag die regenpijp af en laat het water in je tuin stromen!

Handige links: