Geen varkens, maar 'zon op het erf'

Nieuwe bestemming

Arnold Maalderink en Paulien Helmholt, voormalig varkenshouders, hebben deelgenomen aan de saneringsregeling van de overheid. Met het vrijgekomen erf na de beëindiging van hun varkensbedrijf, besloten ze na te denken over een nieuwe bestemming.

Ze kozen ervoor om een zonnepanelenpark te ontwikkelen op het erf. In het begin wisten ze niet precies waar ze aan begonnen, maar na kennismaking met experts en enthousiast te worden over het idee, zagen ze veel mogelijkheden om verder te ondernemen.

Steun van de buurt

Een belangrijke factor in het succes van hun project was de steun van de buurt. In tegenstelling tot veel andere initiatieven, waarbij omwonenden bezwaar maken en veel tijd kost, kostte het hen weinig tijd om de buurt mee te krijgen. Binnen tweeënhalf jaar was het park actief.

Van varkenshouders naar zonne-energie ondernemers

Hoewel het slopen van oude gebouwen emotioneel was, waren ze dankbaar voor de energieke mensen die hen hielpen deze uitdaging te overwinnen, niet alleen voor henzelf, maar ook voor andere boeren. Ze hebben geleerd dat bij de aanleg van het zonnepark niet alles vanzelf ging, maar gelukkig ook niet alles tegenzit. Er waren altijd obstakels, zoals de afhankelijkheid van handtekeningen van instanties en de kosten van sloop. Maar ze zagen de zonnepanelen als een mooie manier om de sloopkosten terug te verdienen. Arnold Maalderink en Paulien Helmholt hebben met succes de overstap gemaakt van varkenshouders naar zonne-energie ondernemers.

Klik hier om de video over de familie Maalderink-Helmholt te bekijken

Deze activiteit mede tot stand is gekomen dankzij financiering van de provincie Gelderland.