Zon op 't erf

Wijnand Timmerman – van rundveehouder naar zonneboer

Wijnand Timmermans had te maken met veel leegstaande schuren op zijn erf, dit komt doordat hij op een gegeven moment is gestopt met het boeren.

Op dat moment is hij na gaan denken over de mogelijkheden hoe hij zijn erf in kon gaan gebruiken. Later werd hij benaderd door de gemeente om deel te nemen aan het Zon op Erf programma.

Terazon kwam in beeld en ontwikkelde het project, waarbij alle vergunningen werden geregeld en de ontwikkeling werd verzorgd. Dit resulteerde in de transformatie van de oude schuren naar een modern zonnepark. Wijnand benadrukt dat dit een mooie oplossing is voor veel mensen die met vergelijkbare problemen te maken hebben.

De transformatie van de oude schuren naar het zonnepark wordt gezien als een succesvolle oplossing. De betrokken partijen, waaronder Wijnand Timmermans, hebben nauw samengewerkt en alle aspecten van het project zijn goed verlopen, inclusief het verkrijgen van vergunningen en het bouwrijp maken van het park. Het resultaat is een functionerend zonnepark dat een positieve bijdrage levert aan duurzame energieopwekking.

Klik hier om de video over Wijnand Timmerman te bekijken. 

Deze activiteit mede tot stand is gekomen dankzij financiering van de provincie Gelderland.