03-05-22

Waterwonderen

Door een natuurlijke watercyclus van soms wel duizenden jaren, bevat de bodem grondwater. Dit zijn rijkdommen waar we spaarzaam mee om moeten gaan, dus laten we de bodem en ons water beschermen.

Veel mensen weten niet dat ze in een grondwaterbeschermingsgebieden wonen én wat zij zelf kunnen doen om het grondwater in het gebied te beschermen. Tenslotte kan alles wat in de bodem komt het water vervuilen.

Wil je meer weten? Check dan de website https://water-wonderen.nl/.