22-05-24

Toekomstbeeld ’t Klooster in Hengelo

Watersysteem in balans

Het gebied ’t Klooster in Hengelo kampt met droogte. Grondeigenaren (o.a. landbouw, landgoederen, bos en natuur) hebben daar last van. Door klimaatverandering wordt het probleem in de toekomst groter. Om dit tegen te gaan, is voor ’t Klooster een Toekomstbeeld uitgewerkt, met de titel ‘Watersysteem in balans’. Het beschrijft op hoofdlijnen hoe op langere termijn de droogte kan worden aangepakt en beter kan worden ingespeeld op klimaatverandering. Belangrijk daarbij zijn ook een toekomstgerichte landbouw en behoud van een mooi landschap.

Bestrijding droogte

Samen met de grondeigenaren werken we aan een betere balans in het gebruik en de beschikbaarheid van water. Er is al een aantal projecten opgestart. Zo werkt het waterschap samen met landgoed Zelle aan een plan voor watersysteemherstel, om de verdroging van de bossen en de droogteschade in de landbouw en op de golfbaan te bestrijden. Boeren werken samen met organisaties om te komen tot een betere waterbalans voor de landbouw. Het Markemodel maakt het voor boeren mogelijk om beloond te worden voor het halen van een kwaliteit die we samen bepalen. Voor grondeigenaren die te maken hebben met droogteschade is er een droogteschaderegeling.

Meer informatie over de plannen en maatregelen voor gebied ’t Klooster lees je op www.bronckhorst.nl/tklooster. Ook kun je je daar aanmelden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in ‘t Klooster.