24-01-24

2024 is het jaar van de huismus

Jaar van de Huismus

2024 is het Jaar van de Huismus. De huismus is één van de bekendste en meest voorkomende vogel van ons land. Het lijkt alsof er veel huismussen zijn, toch is hun aantal sinds de jaren zeventig gehalveerd.

Meer weten over de huismus

Daarom moeten we meer te weten komen over de huismus. Hoe meer we weten, hoe beter we de huismus kunnen beschermen. Onderzoek vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het Jaar van de Huismus.

Kijk daarom met de nationale vogeltelling in het weekend  van 27, 28 en 29 januari extra goed uit naar de huismus, Nationale Tuinvogeltelling

Waar huist de mus?

Een van de hoogtepunten van het Jaar van de Huismus wordt het onderzoek naar zijn mogelijkheden om te broeden. Waar nestelen huismussen graag? Huismussen zijn daarin bijzonder veelzijdig. Nesten worden gevonden onder daken, achter struiken, regenpijpen en zonneschermen. Ook maken huismussen veel gebruik van nestkasten en neststenen, die eigenlijk bedoeld zijn voor gierzwaluwen. Maar welke nestplaatsen zijn het meest populair? Met de telling ‘Waar huist de mus?’ hopen we daar meer over te weten te komen. Iedereen kan daar aan meedoen.

Het Jaar van de Huismus is een initiatief van Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met het Vogeltrekstation en huismusonderzoeker René Oosterhuis.