06-05-24

Aanpoten

AANPOTEN is een superleuk en mooi initiatief van idee van de vrienden Ruurd Jelle van der Leij en Ruben Hein. Ze willen op een zo simpel mogelijke manier de biodiversiteit in Nederland te helpen herstellen.

Simpelweg door het aanplanten van inheemse struiken en bomen, daar waar er vraag naar is, enerzijds. En anderzijds door een transparant platform te bieden waar je kunt doneren (en op die manier ook nog je CO2-uitstoot te compenseren).

Alle donaties worden direct ingezet om struiken en bomen te kopen en eventuele onkosten te vergoeden van onze vrijwilligers (bijvoorbeeld reiskosten wanneer we de beplanting rondbrengen). Voor de duidelijkheid, dit is een platform zonder winstoogmerk!

Nu aanpoten voor natuurherstel!