Kansen voor biogas in plaats van aardgas

Brigitta Vos uit het stadje Bronkhorst vraagt aan de gemeente of er een oplossing is voor het vervangen van aardgas voor een ouder huis. Otto Willemsen van de gemeente vertelt dat er net een onderzoek is uitgevoerd door de gemeente over de kansen voor biogas als vervanging van aardgas. Uit het onderzoek blijkt dat het zeker mogelijkheden geeft, omdat Bronckhorst beschikt over veel grondstoffen voor de productie van biogas.

Mest van melkveebedrijven

In de gemeente Bronckhorst wordt al biogas opgewekt door Waterstromen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Olburgen. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid om de mest van melkveebedrijven uit de directe omgeving van de waterzuivering in te zetten als nieuwe bron van biogas. De melkveebedrijven moeten dan met een eigen kleine mono-mestvergisting biogas produceren. De vergisters worden dan met een biogasleiding aan elkaar verbonden door Waterstromen.

Biogasleiding

Het biogas zou direct als warmtebron kunnen worden ingezet worden. Of worden opgewerkt tot groengas en in het energienet ingevoerd. Uniek is dat er al een biogasleiding ligt waar deels gebruik van gemaakt kan worden. Deze leiding transporteert biogas van Waterstromen naar Aviko in Steenderen. Uit het onderzoek blijkt dat levering van biogas aan woningen en Friesland Campina in Steenderen een zeer haalbare optie is.

Huizen in stadje Bronkhorst verwarmen met biogas

Op termijn kan biogas voor oudere huizen een goed alternatief voor aardgas zijn om het huis te verwarmen. Voor de meeste huizen is biogas geen oplossing. Deze zijn in de toekomst afhankelijk van elektriciteit voor warmte en energie. Dit onderzoek is daarom vooral interessant voor het stadje Bronkhorst dat met al haar monumenten dichtbij Steenderen/Olburgen ligt. De haalbaarheidsstudie is een eerste stap in de realisatie van het project. Maar het duurt nog jaren voordat er werkelijk biogas uit de leiding komt.

Het hele onderzoek is te vinden op: www.bronckhorst.nl/biogas