29-07-22

Poelen in Bronckhorst krijgen onderhoudsbeurt

Onderhoud poelen voor behoud van leven en biodiversiteit

Een poel is een bron van leven

De gemeente Bronckhorst start na de zomervakantie met het onderhoud aan twee eigen poelen. Door deze onderhoudsbeurt blijven de poelen open. Dat is vooral van belang voor planten en diersoorten die afhankelijk zijn van ‘open’ water en van direct zonlicht. Daarom halen we overtollige beplanting weg en brengen we de bodem op de juiste diepte. Door het onderhoud aan de poelen komen planten en dieren die daar thuishoren weer volop tot ontwikkeling.

De poel als bron van leven

Eind augustus start ’t Onderholt met het onderhoud aan de poel in het dorpsbos en de poel aan de Varsselseweg, beiden in Hengelo. Ze verwijderen een deel van de (ingegroeide) beplanting en diepen de bodem uit zodat er weer veel verschillende planten en diersoorten kunnen leven. Poelen zijn ondiepe waterplassen in het landschap met stilstaand grondwater waar vogels en zoogdieren komen drinken. Kikkers, salamanders en padden planten zich hier voort. Daarnaast zijn ze een groeiplaats voor water- en moerasplanten en het leefgebied voor insecten en andere ongewervelden.