29-07-22

Klimaatatlas

Klimaatverandering

Waar kan Bronckhorst droogte, wateroverlast en hittestress verwachten in 2050? Om goed voorbereid te zijn op toekomstige weersextremen hebben gemeente Bronckhorst en waterschap Rijn en IJssel de klimaatatlas samengesteld. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Op basis hiervan gaat de gemeente samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen aan de slag om ervoor te zorgen dat Bronckhorst in de toekomst voorbereid is op deze weersextremen.

Tuin vergroenen

De klimaatatlas maakt tot op perceelniveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk, op een interactieve manier. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico het grootst is. Daarbij is ook aangegeven wat mensen nu al kunnen doen om de overlast te verminderen, zoals je tuin vergroenen tegen droogte en voor verkoeling.

Wat merken we?

De effecten van klimaatverandering zullen ook in Bronckhorst merkbaar zijn:

  • in de kernen: hitte-overlast, meer neerslag in korte tijd, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt
  • op verkeer: hinder door wateroverlast op straat
  • op landbouw en natuur: droogterisico’s voor landbouw en natuur, verminderde waterkwaliteit, toename van exoten (eikenprocessierups, buxusmot)
  • op gezondheid en welzijn: hitte, ziekten en plagen

 Bekijk de klimaatatlas van Bronckhorst: Klimaatatlas Bronckhorst