Met liefde voor het platteland

Werkgroep Buitengebied Halle bruist van de (groene) energie

Werkgroep Buitengebied Halle timmert een aantal jaren aan de weg van het mooie Halse platteland.  Dat doen ze niet alleen, ze proberen het vooral samen met de inwoners van Halle te doen. Dat lukt verrassend goed als je kijkt naar wat ze in deze korte tijd al voor elkaar hebben gekregen: meer dan 5 hectare akkerranden en 4,5 hectare bloemenranden ingezaaid, 3 kilometer patrijshaag en honderden fruitbomen aangeplant, tientallen nestkastjes opgehangen, wandelroutes rond Halle in kaart gebracht, meerdere zwerfafvalacties op touw gezet en niet te vergeten twee informatieavonden voor de inwoners georganiseerd waar ze ‘met de benen aan uit hingen’. 

Wat is het geheim van deze sympathieke werkgroep? Jan Willem Vlaanderen en Sander Nijhuis geven daarop antwoord: de gezamenlijke liefde voor het prachtige Halse platteland.  Ze zien dat het buitengebied door allerlei oorzaken onder druk staat en dat doet pijn. Jan Willem Vlaanderen woont al 33 jaar in het buitengebied van Halle: ‘Als je ziet hoeveel grutto’s, wulpen en kieviten er toen waren, dan is het triest om te zien hoe weinig het er nu zijn’. Mensen die veel buiten zijn, zien dat het landschap verschraalt en dat landschapselementen verdwijnen. Jan Willem wil daarom de omgeving mooier maken en daar ook andere mensen enthousiast voor maken.

Ideeën over het buitengebied

Sander Nijhuis is in 2017 een van de oprichters van de Werkgroep Buitengebied Halle.  De werkgroep is voortgekomen uit het Dorpsplan van Halle’s Belang. Het buitengebied was een onderdeel van het plan en men vroeg daar ideeën voor aan te leveren. Samen hebben ze een visie gemaakt en deze aan de inwoners van Halle gepresenteerd met niemand minder dan Angelique Krüger van Omroep Gelderland. Het was volle bak met ongeveer 150 belangstellenden. Sander heeft profijt van zijn werk bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland; daar werkt hij professioneel aan het landschap en hier in Halle vanuit liefhebberij.

Samen met de inwoners

De werkgroep is onderdeel van Halle’s Belang en wil vooral mooie activiteiten organiseren. Voor de uitvoering vragen ze de hulp van de inwoners, van jong tot oud. En dat werkt, activiteiten zijn soms een waar dorpsgebeuren. Mensen houden van het buitengebied en helpen enthousiast mee met beplantingsprojecten, het ophangen van nestkasten of het tellen van vogels. Wat de werkgroep niet doet, is een standpunt innemen over heikele kwesties zoals windmolens of de toekomst van de boer. Daar is deze werkgroep niet voor bedoeld. Ze gaan geen discussie aan en hebben respect voor ieders mening.

Tot 20 januari patrijshaag of bijenhaag aanvragen!

Ook nu loopt er trouwens een beplantingsactie. Tot 20 januari kunnen inwoners van Halle een patrijshaag of een bijenhaag aanvragen. Hiermee kan men de biodiversiteit op eigen terrein versterken. De gemeente betaalt mee aan de aanschaf van de hagen en de Werkgroep bestelt en zorgt voor de bezorging bij de mensen thuis.

Onland in de middeleeuwen

Om mensen bewust te maken van het bijzondere gebied rondom Halle duiken ze ook in de geschiedenis. De Halserug is een bijzonder gebied dat loopt vanaf Aalten naar Zelhem. Het is al ontstaan vanuit de laatste ijstijd, zo’n 12.000 jaar geleden. De Halse Mark begrensde in de middeleeuwen het moerassige buitengebied, het zogenaamde onland. Twee hessenwegen doorkruisten dit ontoegankelijke gebied: de Aaltenseweg en de Pluimersdijk. Later kwamen er eigenaren voor dit onland en zo ontstond bijvoorbeeld Halle Nijman. De landkaarten van Nicolaas Geelkerken uit de 17de eeuw geven een prachtig beeld van deze vervlogen tijd. De werkgroep wil enkele van de oude wandelpaden op deze kaarten in ere herstellen.

Nieuwe acties op stapel

De werkgroep bruist van energie en plannen. Volgende acties liggen al op stapel, zoals een nieuwe zaaiactie van bermen en akkerranden, steenuilen in kaart brengen, vleermuizenkasten plaatsen, de wandelpaden verder ontwikkelen of een prullenbak bij een bankje adopteren.

Eigenlijk zou elk dorp zo’n werkgroep Buitengebied moeten hebben!

 

Kijk voor meer informatie over de werkgroep of voor deelname aan de lopende beplantingsactie op: https://www.hallesbelang.nl/dorpsplan/werkgroep-buitengebied

Foto: Werkgroep Buitengebied Halle
Van rechts naar links: Marianne Smit, Marja Polman, Jan Willem Vlaanderen, Wim Klanderman, Sander Nijhuis, Lizette van Rijsewijk-Klanderman.  Op de foto mist Wilma Wentink.