Een boom mot kun'n

Gratis boom voor grondeigenaren buitengebied

Ook dit jaar kunnen grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom krijgen onder het motto ‘Eén boom mot kun’n’. Bomen zijn belangrijk voor ons landschap, de biodiversiteit, het klimaat en onze leefomgeving. Woon jij in het buitengebied? Dan kun je zo een mooie bijdrage leveren aan het landschap.

Markante bomen

In ons fraaie landschap zijn de afgelopen jaren verschillende vrijstaande bomen verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met dit initiatief brengen we markante bomen zoals eiken, lindes en beuken terug in onze omgeving. Er zijn al ruim 400 bomen geplant sinds de start van het project in 2015.

De juiste boom op de juiste plek

In overleg wordt een boomsoort gekozen die past bij de lokale omstandigheden: bodemgesteldheid, waterhuishouding en het omringende landschap. De volgende boomsoorten zijn beschikbaar: winter- of zomereik, linde, beuk, kastanje, populier, walnoot, zwarte els, berk en vliegden. Fruitbomen worden niet verstrekt binnen dit project. Het is de bedoeling dat de bomen uiteindelijk uitgroeien tot vrijstaande bomen van monumentale omvang

Meer info en aanmelding

Je kunt je tot en met 31 oktober aanmelden via: www.bronckhorst.nl/aanmeldeneenboom. Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert de actie en neemt contact met je op. Meer informatie, bijvoorbeeld over de voorwaarden, is te vinden op: www.bronckhorst.nl/eenboommotkunnen.  Heb je nog vragen over het onderhoud en beheer van bomen? Neem dan contact op met bomenVereniging Bomenbelang via bomenbelang@gmail.com of  (0575) 84 62 49.

De gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland betalen de boom en Vereniging Bomenbelang en Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt Bomen zorgen voor de uitvoering van het project.