Algemene voorwaarden Op Morgen Energiebox

Over de actie

 • De campagne loopt van 18 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.
 • De campagne verstrekt 6.000 energieboxen aan woningeigenaren en 1.000 energieboxen aan huurders in de huursector in de gemeente Bronckhorst.
 • De campagne is alleen van toepassing op inwoners van de gemeente Bronckhorst. Deelnemers aan de campagne staan ingeschreven op een adres in de gemeente Bronckhorst waar ze ook daadwerkelijk wonen.

Aanmelden (dit kon tot december 2020)

 • Een huishouden op eenzelfde adres in de gemeente Bronckhorst kan maximaal één keer deelnemen aan de campagne.
 • Gemeente Bronckhorst hanteert voor deze campagne het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De volgorde van aanmelding geldt.
 • Deelnemers aan de campagne geven correcte, actuele gegevens op.
 • Gemeente Bronckhorst gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens, op grond van een over een te komen privacyverklaring.
 • Door middel van akkoord gaan met de privacyverklaring kan de gemeente Bronckhorst uw ingevulde gegevens controleren op juistheid en eventueel misbruik van de actie voorkomen.

Webshop, munten en energiebesparende producten

 • Gemeente Bronckhorst mag een geleverd product en/of dienst terugvorderen als achteraf blijkt dat niet is voldaan aan de actievoorwaarden en/of in het geval van misbruik.
 • Aan de campagne kunnen geen rechten worden ontleend. Ook niet aan het ‘boodschappenlijstje’, dit dient alleen ter praktische ondersteuning.
 • Over de campagne wordt niet gecorrespondeerd.
 • De gemeente Bronckhorst kan niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook voor het (verkeerd) gebruik van het product en/of de dienst uit de webshop.
 • De webshop geeft informatie over de beschikbaarheid (zichtbaar betekent leverbaar) en de toepasbaarheid van het product/de dienst.
 • De actiemunten voor producten en/of voor de vouchers zijn tot en met 30 juni 2021 bij de deelnemende partijen, bedrijven en/of organisaties in te wisselen.
 • De deelnemende partijen, bedrijven en/of organisaties zijn verantwoordelijk voor het leveren van het product, het verzorgen van de dienst en/of voor het aanbieden van een gelijkwaardig alternatief.
 • De actiemunten zijn alleen per heel stuk in te wisselen. Er kunnen dus geen ‘halve’ munten worden ingeleverd. Elke Energiebox bevat 5 hele munten.
 • De actiemunten zijn niet inwisselbaar voor geld. De munten komen te vervallen na de actieperiode.
 • Het inleveren van actiemunten voor een voucher voor een van de producten van Agem kan tot en met 30 juni 2021. De looptijd voor het uitvoeren van de diensten van Agem is tot en met 2021.
 • De gemeente Bronckhorst legt een lijst aan, wanneer er meer aanmeldingen zijn dan deze campagne omvat. Deze wachtlijst is van toepassing op een mogelijke verlenging en/of uitbreiding van de campagne en geeft geen garantie voor deelname in de toekomst.
 • Tijdens de campagne is het de gemeente toegestaan de actievoorwaarden zelf te wijzigen of aan te passen. Dit kan nodig zijn, wanneer een product en/of dienst bijvoorbeeld niet meer beschikbaar is en/of het budget vanuit de landelijke Regeling Reductie Energiegebruik hiertoe aanleiding geeft.